BƯỚC 1: TRUY CẬP TRANG WEB: https://it.networkhub.vn/
BƯỚC 2: Ở góc trên cùng bên phải màn hình. Ta chọn “Tài Khoản”. Lúc này một cửa sổ bật lên có 2 mục đăng nhập & đăng ký. 

AD 4nXfSnApqQpr8X1b6cMdcp7G1cXwHI58YYcLKVtaTULLyi7nmb9MMvdBseHYJkw7lhyoAs

BƯỚC 3: Quý đại lý vui lòng nhập: Tên đăng nhập + password -> Bấm “Đăng nhập

AD 4nXe5ZjMmvCloMNyYfpc QgaM9Orgfybo3cv78Xsgeyyyz zm2Dy UKgTfPIPXuWLTINceT5 j7YjqEN4SwfMLO5Q6dcBaTVhbvLOZhC9LsfW1dlgNCNCgzyHU1UbGKztyhYwWBtefKvviXJPVmbNzT1HQ8WC?key=j1HhjwMpmj8BpwPqz5zkJw

BƯỚC 4: Sau khi đăng nhập xong trang cá nhân của tài khoản sẽ hiện ta. Ở đây ta sẽ thấy số điểm + lịch sử đổi quà.
Lưu ý: Để quay lại trang cá nhân này, quý khách cứ bấm vào mục: “Tài khoản” 

AD 4nXfaMgKkua185YdZGFV2DWJmA56gR84WItjVV9gwlmAapL8YTN3sQUpydgkSwjm4APHj4RqfrPzrnby9Mjh6 ERrJgDBIbwDqFa2jGcqL6xPhbTzyNwYCYUw0M14J1Xp CZcdg7GF50OHf1j761PWAknS Q?key=j1HhjwMpmj8BpwPqz5zkJw

BƯỚC 5: HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỔI QUÀ.
– Sau khi đã đăng nhập. Mục “Đổi điểm” đã hiện ra trên menu của website

AD 4nXeP8jsGvGLk d0XicTazV21NbG4RAP35 SwtytchGWcZjC7H66ZYfjwk7OQ Gki4UOgqaOgiol0fxWlfeh31JerHpWSuR KNKeNuMfvoXeCV6neMjn2hEOQUubS NgRn3FTYeQ O3lQka1176031MJAS2?key=j1HhjwMpmj8BpwPqz5zkJw
  • Quý khách bấm chọn vào mục này, sẽ hiện ra tất cả các sản phẩm có thể đổi từ điểm. 
  • Lưu ý: Tùy vào số điểm quý khách có sẽ đổi được phần quà tương đương
  • Quý khách đổi bằng hình thức sau:
    B1: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng ( Rê chuột vào sản phẩm – icon thêm giỏ hàng sẽ hiện ra như hình hoặc quý khách cũng có thể bấm vào sản phẩm chi tiết)

AD 4nXcT9xIunN5gUBQfnVT2LtI7FexR 8valoh Lsg6gRWw8C3Fny0XWL1k

B2: Sau khi chọn xong các sản phẩm cần mua, ta chọn mục giỏ hàng AD 4nXdHmAG3WyAsveDJc1kx2 GQQxZ4Ropi999 Hx9DpiLJt73SL64 PNKG8l3JUIPLQsipPở phía trên góc phải màn hình -> Chọn Thanh toán

AD 4nXfWpVpcBHwpRviiwI4w5oYUT8wEvHlnnUoEEkglLyifl3p4B9Ah CvfJayPGujBBPC G 1dbKm qDAt0QE1a2Ui2oKz8 9eAgBS0L8X26ieMrK7qBJgK18 fBqGUdTIJI11zc6Mg3vutDCYMikDA2j3O 0?key=j1HhjwMpmj8BpwPqz5zkJw

B3: Ở mục này, quý khách check lại thông tin giao hàng + số điện thoại.
– Hình thức thanh toán: Đổi bằng điểm thưởng
– Chọn vào ô “tôi đồng ý chính sách”
– Bấm “Đặt hàng

AD 4nXdL PVPo9TaJVFKB7gF2qhqX3CJxUULMNhe2Y3eKYrip3ZqN9Vs5CE0QjGiKD weOhaGVz9eDWFuJkCqZ93ni pyxspDKg4QH4gLU06xi3MkT hfEZUMBJ5CFKg6TN py jX IS2rNqOa2UuiUp6mS nq47?key=j1HhjwMpmj8BpwPqz5zkJw
AD 4nXfEVxHcKuT7pSyGEq5gOrjVpqg35VrNe9XaO6uFVdQl8d TgBI0cYUMDDquyN2gd0I8io0LlrxmRbhtQANvwU7i1iY nDXDN0VZs301tGsFj49rZWdNbY wjC7wqyaQ2p2 hvm8cbwA00oAYm0XEmzDGS0?key=j1HhjwMpmj8BpwPqz5zkJw

B4: Để kiểm tra lại thông tin đơn hàng. Quý khách bấm vào mục: “Tài khoản” phía trên góc phải màn hình

QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỔI ĐIỂM THÀNH CÔNG. NETWORK HUB SẼ LIÊN HỆ ĐỂ GIAO QUÀ CHO ĐẠI LÝ.
CÁM ƠN QUÝ ĐẠI LÝ