Thùng Máy Iqunix Zx-1 Aluminum Mini-Itx Case

5,100,000 VND
  • Xuất xứ: China

còn 11 hàng

Mã: IQCA0002 Danh mục: Từ khóa:

*Check IQUNIX ZX-1 Case Compatibility.

*The purchased cases do not include the hardware as in the following images.

1 024d6b5e b57c 4c2a b457 a5f7d47648ed
2 225dd7b7 ba38 4a31 9050 08b3f9790707
3 6b4b55c3 1156 4988 8e5a a5f13a84cd1a
4 e597225d 369d 4c80 9057 90d03d2fa52d
5 c001dc75 c100 4cb3 b5ac e760086325d4
6 109831d8 ef2a 4cd6 a450 268dee35ac54
7 a0f7cb3d faee 495d 88f4 5f09ef17334a
8 146c7339 18de 48cd b072 421e8ba9e23a
9 1be7f895 8619 4320 b397 a57e374f5a46
air
11 aef85811 ae7b 4a58 a638 be896a2a813a
12 c23e3bd8 e104 45a0 a653 26646f34080f
13 e2524683 fcc8 4199 9231 808814e45280
water
15 9894ef58 904f 4b1b 85fc 4ffdb6c301af
16 d5cffffd 2b08 475f b2f0 ee03b534e63e
17 e0d5c4db 3571 47ba b4ac 597def643e29
18 32cff5bc 9100 4d21 98b7 5c34b8008feb
last